Events

Company achieved New ISO9001:2015

Company achieved New ISO9001:2015

Company achieved new standard ISO 9001:2015 from BVC
Chứng nhận tiêu chuẩn JIS K 6366:1998 & TCVN 5721-2:2002

Chứng nhận tiêu chuẩn JIS K 6366:1998 & TCVN 5721-2:2002

Công ty TNHH Cao su Camel Việt Nam đạt chứng nhận tiêu chuẩn JIS K 6366:1998 & TCVN 5721-2:2002
Chứng nhận tiêu chuẩn JIS K 6367:1995 & TCVN 5721-1:2002

Chứng nhận tiêu chuẩn JIS K 6367:1995 & TCVN 5721-1:2002

Công ty TNHH Cao su Camel Việt Nam đạt chứng nhận tiêu chuẩn JIS K 6367:1995 & TCVN 5721-1:2002
Công ty TNHH cao su Camel Việt Nam đã tổ chức cuộc đánh giá tiêu chuẩn JIS K 6367:1995/TCVN 5721-1:2002, JIS K 6366:1998/TCVN 5721-2:2002 do công ty chứng nhận phù hợp QUACERT đánh giá

Công ty TNHH cao su Camel Việt Nam đã tổ chức cuộc đánh giá tiêu chuẩn JIS K 6367:1995/TCVN 5721-1:2002, JIS K 6366:1998/TCVN 5721-2:2002 do công ty chứng nhận phù hợp QUACERT đánh giá

Vào ngày 14/07/2017 công ty chứng nhận phù hợp QUACERT đã tiến hành đánh giá tiêu chuẩn JIS K 6367:1995/TCVN 5721-1:2002, JIS K 6366:1998/TCVN 5721-2:2002
Đánh giá định kỳ năm lần 2 ISO 9001:2008

Đánh giá định kỳ năm lần 2 ISO 9001:2008

Vào ngày 04-05/07/2017 Tổ chức đánh giá chứng nhận Bureau Veritas Certification Việt Nam đã tiến hành đánh giá định kỳ năm lần 2 ISO 9001:2008
TYPE APPROVAL CERTIFICATE FOR SYSTEMS/COMPONENT

TYPE APPROVAL CERTIFICATE FOR SYSTEMS/COMPONENT

Camel Rubber VietNam Company Limited achieved type approval certificate for systems/component type 90/90-12 44J, 3.00-10 42J
Internal Audit CRV 04/2017

Internal Audit CRV 04/2017

Internal Audit CRV 04/2017
Refresh Awareness Training according to ISO 9001:2015 by BVC

Refresh Awareness Training according to ISO 9001:2015 by BVC

Refresh Awareness Training according to ISO 9001:2015 by BVC
New Tire Homologation E4 from TUV (Sud) Thailand

New Tire Homologation E4 from TUV (Sud) Thailand

New Tire Homologation E4 from TUV (Sud) Thailand
Sản phẩm của Công ty TNHH Cao su Camel Việt Nam đã đạt tiêu chuẩn chứng nhận E-Mark(E4) do tổ chức RDW đánh giá chứng nhận (31/3/2017)
Công ty TNHH Cao su camel vinh dự đón nhận giải thưởng sản phẩm, thương hiệu chất lượng cao năm 2016 (28/6/2017)