Notification

THÔNG BÁO “V/v ngày nghỉ của năm 2017”

THÔNG BÁO “V/v ngày nghỉ của năm 2017”

Ban lãnh đạo Công ty TNHH Cao su Camel Việt Nam xin thông báo lịch các ngày nghỉ lễ của Công ty trong năm 2017 như sau: