News Detail

Công ty TNHH cao su Camel Việt Nam đã tổ chức cuộc đánh giá tiêu chuẩn JIS K 6367:1995/TCVN 5721-1:2002, JIS K 6366:1998/TCVN 5721-2:2002 do công ty chứng nhận phù hợp QUACERT đánh giá


Ngày cập nhật: 7/15/2017 1:46:37 PM

Nhằm cải tiến và phát triển liên tục để đưa ra thị trường những sản phẩm Săm, Lốp có chất lượng tốt nhất đạt theo tiêu chuẩn mà khách hàng yêu cầu. Công ty TNHH cao su Camel Việt Nam đã tổ chức cuộc đánh giá tiêu chuẩn JIS K 6367:1995/TCVN 5721-1:2002, JIS K 6366:1998/TCVN 5721-2:2002 do công ty chứng nhận phù hợp QUACERT đánh giá vào ngày 14/07/2017.
 

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

CÁC TIN KHÁC
  Company achieved New ISO9001:2015 (24/8/2018)
  Chứng nhận tiêu chuẩn JIS K 6366:1998 & TCVN 5721-2:2002 (16/4/2018)
  Chứng nhận tiêu chuẩn JIS K 6367:1995 & TCVN 5721-1:2002 (10/10/2017)
  Công ty TNHH cao su Camel Việt Nam đã tổ chức cuộc đánh giá tiêu chuẩn JIS K 6367:1995/TCVN 5721-1:2002, JIS K 6366:1998/TCVN 5721-2:2002 do công ty chứng nhận phù hợp QUACERT đánh giá (15/7/2017)
  Đánh giá định kỳ năm lần 2 ISO 9001:2008 (8/7/2017)
  TYPE APPROVAL CERTIFICATE FOR SYSTEMS/COMPONENT (12/7/2017)
  Internal Audit CRV 04/2017 (14/6/2017)
  Refresh Awareness Training according to ISO 9001:2015 by BVC (14/6/2017)
  New Tire Homologation E4 from TUV (Sud) Thailand (14/6/2017)