SĂM XE TẢI NHẸ

Săm xe tải nhẹ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨ

- Được sản xuất bằng dây chuyền, công nghệ hiện đại, dẻo dai, chịu nhiệt cao, vá ép dễ.

 

 

Size Đướng kính trong Chiều rộng gấp phẳng Van
  (+/-2%(mm) (+/-2%(mm)  
6.50/7.00-15 385 205 TR177A
6.50-7.00-16 410 213 TR177A
7.50-16 414 236 TR177A
8.25-16 414 252 TR177A
5.50-12     TR13
5.50-13     TR13
6.00-14     TR13

 

1472 Lượt xem

 

Size Đướng kính trong Chiều rộng gấp phẳng Van
  (+/-2%(mm) (+/-2%(mm)  
6.50/7.00-15 385 205 TR177A
6.50-7.00-16 410 213 TR177A
7.50-16 414 236 TR177A
8.25-16 414 252 TR177A
5.50-12     TR13
5.50-13     TR13
6.00-14     TR13

 

Tính năng sản phẩm Săm xe tải nhẹ
size
Sản phẩm liên quan